+38 (04744) 3-44-41
Меню
Остання редакція: 27 червня 2019

Завершено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

27 червня 2019 р. завершила роботу експертна комісія. Під час акредитаційної експертизи з метою оцінки якості підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування комісією була проведена комплексна перевірка залишкових знань студентів другого курсу денної форми навчання. Контрольні заміри залишкових знань проводили з використанням пакетів комплексних контрольних робіт.

Комісія також перевірила навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» на випусковій кафедрі обліку і оподаткування та інших кафедрах, що забезпечують його виконання.

Голова комісії, д.е.н., професор Лазаришина І.Д. та член комісії, к.е.н., доцент Артюх О.В. дали позитивну оцінку роботі колективу випускової кафедри та факультету економіки і підприємництва й відзначили, що в Уманському національному університеті садівництва витримані всі кадрові та технологічні вимоги (щодо навчально-методичного, кадрового, наукового та матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності) для акредитації підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

 Олена Матрос, доцент кафедри обліку і оподаткування