+38 (04744) 3-44-41
Меню
Остання редакція: 17 серпня 2020

Тематика наукових досліджень викладачів кафедри

Загальна тема наукових досліджень  кафедри обліку і оподаткування:

«Обліково-аналітичне забезпечення соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євроінтеграційних процесів»

Тематика науково-дослідних робіт кафедри обліку і оподаткування

Доктор. е. н., доцент Мельник Л.Ю.

 «Методологія формування економіки знань в аграрній галузі» (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №8 від 29.10.2015 р.)

Доктор е. н., професор

Уланчук В.С.

 «Вдосконалення обліку в сільськогосподарських підприємствах. Інтенсифікація виробництва в аграрних формуваннях в умовах багатоукладності.»  (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №14 від 01.03.2016 р.)

Доктор е. н., професор

Кучеренко Т.Є.

 «Обліково-аналітичне забезпечення соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євроінтеграційних процесів»  (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №14 від 01.03.2016  р.)

Канд. е. н., доцент Аніщенко Г.Ю.

«Обліково-аналітичне забезпечення розвитку садівничих підприємств» (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №14 від 01.03.2016  р.)

Канд. е. н., доцент Крочак О.І.

 «Облік і системи калькулювання витрат в підприємствах» (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №2 від 10.09.2013 р.)

Канд. е. н., доцент Іванова Н.А.

 «Проблеми організації аудиту в Україні». (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №14 від 01.03.2016  р.)

Канд. е. н., доцент Оляднічук Н.В.

 «Бухгалтерський облік в умовах гармонізації облікової системи аграрного сектору економіки до міжнародних стандартів» (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №8 від 29.10.2015 р.)

Канд. е. н., доцент Матрос О.М.

 «Проблеми обліку та оподаткування на підприємствах малого бізнесу та облік нових видів економічної діяльності». (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №14 від 01.03.2016 р.)

Канд. е. н., доцент

Бечко В.П.

Податкове регулювання фінансової діяльності підприємств аграрного сектору економіки ( Затверджено на засіданні кафедри фінансів і кредиту, протокол №1 від 31 серпня 2015 року)

Канд. е. н., доцент Михайловина С.О.

 «Удосконалення системи бухгалтерського обліку і аудиту в сільськогосподарських підприємствах» (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №14 від 01.03.2016р.)

Канд. е. н.,

Ратушна О.П.

 «Облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №8 від 29.10.2015 р.)

Канд. е. н.,

ст. викладач

Поліщук О.М.

«Обліково-аналітичне забезпечення соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євроінтеграційних процесів» (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №14 від 01.03.2016  р.)

Викладач

Підлубна О.Д.

 «Економічна ефективність виробництва сої в центральній частині лісостепової зони України». (Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол №2 від 10.09.2013 р.)

 

Останні новини

Головна книга та інші регістри бухгалтерського обліку зазнають змінЧитати повністю

Головна книга та інші регістри бухгалтерського обліку зазнають змін

З метою приведення Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356, у відповідність до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку, Мінфін підготував проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку».

Читати повністю

Перемога команди кафедри обліку і оподаткування в «Агрополітичних дебатах»Читати повністю

Перемога команди кафедри обліку і оподаткування в «Агрополітичних дебатах»

В рамках проекту «Німецько-український агрополітичний діалог» 19-20 квітня 2021р. на факультеті економіки і підприємництва Уманського НУС було проведено конкурс «Агрополітичні дебати». Агрополітичні дебати – це формалізоване обговорення певних тем з області аграрної політики.

Читати повністю

Секційне засідання Всеукраїнської студентської наукової онлайн-конференціїЧитати повністю

Секційне засідання Всеукраїнської студентської наукової онлайн-конференції

22 квітня 2021 року на кафедрі обліку і оподаткування Уманського НУС відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва Іполіта Івановича Корабльова.

Читати повністю

І етап міжнародного студентського професійного творчого конкурсу з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту   Читати повністю

І етап міжнародного студентського професійного творчого конкурсу з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту

Незважаючи на виклики сьогодення і ситуацію, яка склалася нині в Україні, наші студенти ведуть активну наукову діяльність. Так, відповідно до наказу МОН від 02.02.2021 року та рішення вченої ради факультету економіки і підприємництва на базі кафедри обліку і оподаткування проведено I етап Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту.

Читати повністю

Всі новини