+38 (04744) 3-44-41
Меню
Остання редакція: 05 лютого 2020

Наукові гуртки

Студентський науковий гурток

«Професійні бухгалтерські студії»

На кафедрі обліку і оподаткування діє студентський науковий гурток «Професійні бухгалтерські студії»,  який  є добровільним науковим об'єднанням допитливих та перспективних студентів. Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка здійснює завідувач кафедри обліку і оподаткування д.е.н., Мельник Людмила Юріївна. Відповідальні за поточний контроль і організацію роботи студентських наукових гуртків доценти кафедри обліку і оподаткування (таблиця 1).

Таблиця 1

Студентські наукові гуртки, які діють в

Уманському Національному університеті садівництва на

кафедрі обліку і оподаткування

 

№ п/п

Назва студентського наукового гуртка

Курс

Керівник студентського гуртка

1

Проблеми сучасної системи нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку і оподаткування.

ІІІ

напрям підготовки 071

«облік і оподаткування»

 

к.е.н. доцент, Оляднічук Н.В.

2

Актуальні питання обліку і оподаткування в підприємствах аграрного сектору

 

ІV

напрям підготовки 071

«облік і оподаткування»

 

к.е.н. доцент,

Аніщенко Г.Ю.

3

Шляхи удосконалення обліку і оподаткування в підприємствах аграрного сектору

І курс

Освітній ступінь «магістр» 

071 «облік і оподаткування»

 

к.е.н. доцент, Михайловина С.О.

4

Концептуальні засади удосконалення обліку і оподаткування в підприємствах аграрного сектору

ІІ курс

Освітній ступінь «магістр» 

071«облік і оподаткування»

 

к.е.н. доцент,

Михайловина С.О.

 


 

Метою студентського наукового гуртка «Професійні бухгалтерські студії» є:

-        сприяння підвищення якості підготовки студентів, як фахівців з обліку і оподаткування;

-        розкриття здібностей і можливостей студента у науково-дослідній роботі;

-        поповнення знаньв галузі бухгалтерського обліку і оподаткування;

-        ознайомлення з методикою наукового дослідження, ведення експерименту, обробки та оформлення матеріалів.

 

Основними завданнями студентського наукового гуртка «Професійні бухгалтерські студії» є:

-        обговорення актуальних питань, пов'язаних з майбутньою професією студентів (проблеми та удосконалення обліку, аудиту та оподаткування в підприємствах аграрного сектору);

-        допомога студентам в оволодінні методологією бухгалтерського обліку, знанням основ наукових досліджень;

-        вдосконалення творчих здібностей майбутніх фахівців;

-        створення умов для успішного розвитку наукової творчості студентів;

-        заохочення до участі студентів у наукових конференціях, наукових семінарах, круглих столах, конкурсах на кращу наукову роботу;

-        залучення студентів до виконання НДР кафедри.

Гурток працює згідно плануроботи наукового гурткастудентів ІІІ, ІV курсів за напрямом підготовки 071 «облік і оподаткування», та І,ІІ курсівосвітній ступінь «магістр»  071 «облік і оподаткування»,який складається на навчальний рік і затверджується завідувачем кафедри обліку і оподаткування.  На 2019-2020 навчальний рік заплановано:

  1. Проведення 12 засідань наукового студентського гуртка які включають:

-        доповіді з повідомленнями на обліково-економічну тематику (залучені всі студенти);

-        зустрічі з провідними бухгалтерами-практиками, керівниками господарств;

-        участі у наукових конференціях, наукових семінарах, круглих столах, конкурсах на кращу наукову роботу;

-        обговорення кращих  наукових робіт.

Науково-дослідна робота студентівІ і ІI курсівосвітній ступінь «магістр», яка проводиться в позааудиторний час разом з науковцями університету наведена в таблиці 2.

Таблиця 2

Науково-дослідна робота студентів І і ІI курсівосвітній ступінь «магістр»

 

Група

Вид науково-дослідних робіт

Період проведення

11-ом, 21-мо, 22-мо

Надання науковцями кафедри обліку і оподаткування допомоги студентам університету в проведенні наукових досліджень по темі кваліфікаційної роботи.

Протягом

2019-2020 рр.

11-ом, 21-мо, 22-мо

Підготовка та  подання завершених наукових робіт на конкурс І і ІІ етап.

Протягом

2019-2020рр.

11-ом, 21-мо, 22-мо

Керівництво у підготовці до публікації статей, тез, доповідей за результатами наукового дослідження.

Протягом

2019-2020рр.

11-ом, 21-мо, 22-мо

Проведення консультацій, щодо впровадження результатів досліджень у виробництво.

Протягом

2019-2020рр.

11-ом

Участь у круглому столі Облік і оподаткування: від теорії до практики.

квітень 2020

11-ом

Участь у секційному засіданні всеукраїнської студентської конференції (Уманський НУС).

квітень 2020

11-ом

Участь  у науково-практичному семінарі «Облікові аспекти оподаткування: реформування та впровадження».

березень 2020

 

 

 

 

Останні новини

Привітання з професійним днем бухгалтераЧитати повністю

Привітання з професійним днем бухгалтера

Прийміть в цей чудовий літній день теплі вітання з вашим професійним святом — Днем бухгалтера.

Читати повністю

ПРАКТИЧНІ КРОКИ ДО ПРОФЕСІЇ   Читати повністю

ПРАКТИЧНІ КРОКИ ДО ПРОФЕСІЇ

06 липня 2020 року на кафедрі обліку і оподаткування Уманського НУС розпочато навчальну практику для студентів І та ІІ курсів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»: – «Бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеня «молодший бакалавр» (11 мб-о група); – «Вступ до фаху» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» (11-о група); – «Бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» (21-о група).

Читати повністю

Підсумкову атестацію бакалаврів розпочато!   Читати повністю

Підсумкову атестацію бакалаврів розпочато!

17 червня 2020 року на кафедрі обліку і оподаткування Уманського НУС розпочала роботу екзаменаційна комісія.

Читати повністю

Графік роботи підсумкової атестації кафедри обліку і оподаткування

Графік роботи підсумкової атестації

Читати повністю

Всі новини