+38 (04744) 3-44-41
Меню
Остання редакція: 20 грудня 2022

Захист розпочато!

20 грудня 2022 року на кафедрі обліку і оподаткування Уманського НУС розпочато підсумкову атестацію здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у формі прилюдного захисту кваліфікаційних робіт.

До складу екзаменаційної комісії входять:
• Людмила МЕЛЬНИК – голова ЕК, завідувач кафедри обліку і оподаткування, д-р. екон. наук, професор;
• Тамара КУЧЕРЕНКО – член ЕК, професор кафедри обліку і оподаткування, д-р. екон. наук, професор;
• Володимир УЛАНЧУК – член ЕК, професор кафедри обліку і оподаткування, д-р. екон. наук, професор;
• Оксана КРОЧАК – член ЕК, доцент кафедри обліку і оподаткування, канд. екон. наук, доцент.

З метою дотримання карантинних вимог засідання екзаменаційної комісії відбувається за дистанційної участі здобувачів освіти з використанням платформи ZOOM.


Секретар ЕК, доцент кафедри обліку і оподаткування Галина Аніщенко