+38 (04744) 3-44-41 , +38 (067) 934-29-28
Меню
Остання редакція: 14 червня 2024

Вивчення теорії бухгалтерського обліку

Добігає кінця ІІ семестр 2023-2024 навчального року, впродовж якого здобувачі І курсу бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування вивчали «Бухгалтерський облік (загальна теорія)». Навчальна дисципліна передбачає формування у майбутніх фахівців сучасної системи знань щодо методології обліку економічної діяльності підприємств, основи техніки бухгалтерського обліку та набуття певного набору компетентностей і фахових результатів, котрі дозволять у подальшому опановувати наступні освітні компоненти, а в майбутньому – виконувати роботу в рамках обраної професії.

Під час викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» доцентом кафедри Галиною Аніщенко проводились заняття із застосуванням різних методів навчання. Традиційні словесні, наочні, практичні методи доповненні інноваційними. Теми «Бухгалтерсь­кий баланс / Accounting balance» та  «Документація як елемент методу бухгал­терського обліку / Documentation as an element of the accounting method» викладались студентській молоді англійською мовою. Розроблені пам’ятки з ключовими словами дозволили зорієнтуватись у матеріалі та структурувати його.

За темою «Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку» був застосований кейс-метод, який передбачав розподіл та закріплення за студентами обов’язків між працівниками підприємства щодо проведення інвентаризаційної перевірки. Здобувачі освіти у ролі керівника, головного бухгалтера та бухгалтерів підприємства, членів інвентаризаційної комісії, матеріально-відповідальної особи змогли краще поринути й опанувати процедуру проведення інвентаризації на ділянках обліку готівки та товарно-матеріальних цінностей. В якості дублера викладача для видачі інструктивних пояснень був залучений студент Андрій Бровченко (31-о група), який завершив вивчення даної дисципліни минулого року та зміг себе випробувати у професійному наставництві.

На практичних заняттях за темою «Документація як елемент методу бухгал­терського обліку/ Documentation as an element of the accounting method» студенти виконували роль відповідальних осіб за складання первинних документів на підприємства, а також працівників бухгалтерії, які здійснюють обробку та опрацювання вхідної бухгалтерської документації.

Для навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» скомпоновано електронний курс на базі платформи MOODLE, який дозволяє мати доступ здобувачам до навчальних ресурсів у будь-який зручний час.

Поєднання різних прийомів дозволяє підібрати оптимальний підхід та обрати найкращу педагогічну технологію, підвищити зацікавленість у здобувачів до сфери професійних знань таким чином, щоб всесторонньо охопити навчальний процес, та максимально зорієнтувати його на конкретні практичні результати. 

 

 

Галина Аніщенко, доцент кафедри обліку і оподаткування