+38 (04744) 3-44-41
Меню
Остання редакція: 26 червня 2019

Продовжується акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

Під час акредитаційної експертизи з метою оцінки якості підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування експертною комісією була проведена комплексна перевірка залишкових знань студентів другого курсу денної форми навчання. Контрольні заміри залишкових знань проводили з використанням пакетів комплексних контрольних робіт (ККР).

 

В цілому за результатами виконання комплекснх контрольних робіт абсолютна успішність студентів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» склала 100%, а якість успішності – 55%. 

 Комісія перевірила навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» на випусковій кафедрі обліку і оподаткування та інших кафедрах, що забезпечують його виконання.

 Значна увага приділяється індивідуальній роботі зі студентами, для стимулювання якої розроблені відповідні методичні рекомендації і вказівки щодо виконання ситуаційних задач, індивідуальних завдань, застосування інтерактивних методів навчання тощо. Завдання щодо індивідуалізації навчання вирішується також шляхом написання студентами рефератів, звітів, виконання індивідуальних завдань під час практик, в процесі підготовки та захисту курсових робіт тощо. 

Робота комісії триватиме до 27 червня 2019 р. включно.

 

Олена Матрос, доцент кафедри обліку і оподаткування