+38 (04744) 3-44-41
Меню
Остання редакція: 07 липня 2020

ПРАКТИЧНІ КРОКИ ДО ПРОФЕСІЇ

06 липня 2020 року на кафедрі обліку і оподаткування Уманського НУС розпочато навчальну практику для студентів І та ІІ курсів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:

– «Бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеня «молодший бакалавр» (11 мб-о група);

– «Вступ до фаху» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» (11-о група);

 – «Бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» (21-о група).

Для вказаних практик створено дистанційні курси на базі освітньої платформи MOODLE Уманського НУС.  Такий підхід дозволить студентській молоді побудувати гнучкий графік власної роботи. Усі завдання складені за індивідуальним принципом.

Як невід’ємна складова програми підготовки фахівців навчальна практика  з бухгалтерського обліку передбачає закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, набуття і удосконалення практичних умінь і навичок з бухгалтерського обліку. Студенти засвоюють основні прийоми обробки бухгалтерських документів, порядок формування записів на підставі первинних документів до регістрів бухгалтерського обліку та формування даних для фінансової звітності. Завдання є різнобічними та охоплюють усі елементи методу та об’єкти  бухгалтерського обліку.

Мета навчальної практики «Вступ до фаху» полягає у наданні студенту цілісного уявлення про систему підготовки за обраною спеціальністю та настанов, необхідних для наступного опанування професії. Завдання навчальної практики – формування у студентів уявлення про:

–       сферу майбутньої професійної діяльності, зміст майбутньої професії, її місця та значення в сучасних економічних умовах;

–       засоби досягнення професійного зростання, основні риси професійної діяльності;

–       загальної характеристики знань зі спеціальності та засобів їх освоєння.

 

 

 

доцент кафедри, кандидат економічних наук Галина Аніщенко

кандидат економічних наук Олег Поліщук