+38 (04744) 3-44-41
Меню
Остання редакція: 01 жовтня 2021

Бінарна лекція з бухгалтерського обліку

30 вересня 2021 року на кафедрі обліку і оподаткування Уманського НУС відбулась бінарна лекція з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (лектор – доцент Галина Аніщенко) спільно з кафедрою економіки, підприємництва, обліку і аудиту Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (лектор – доцент Олена Лаврова-Манзенко)  у рамках співпраці закладів освіти.

Тема лекції була присвячена вивченню системи рахунків і відображення в них господарських операцій. План лекції був побудований таким чином, щоб розкрити питання сутності рахунків бухгалтерського обліку, їх призначення та будови а також методу подвійного запису у бухгалтерському обліку, які повністю відповідали тематиці та календарному плану викладання навчальної дисципліни в обох закладах вищої освіти.

Розкриваючи одну й ту ж тему викладачі доповнювали один одного та у ході дискусії могли контролювати рівень засвоєння навчального матеріалу здобувачами по обидва боки екрану.

Технічно-комунікаційні технології освітнього процесу уможливлюють контакт на відстані та роблять реальною присутність викладачів з двох університетів на єдиному занятті. При цьому студентська молодь мала можливість провести паралелі й подивитись як одні й ті ж сутності в рамках вивчення теми розкриваються з різних точок зору, що безумовно сприяє кращому розумінню основних положень теми. Подібна форма проведення аудиторного заняття дозволяє сформувати крім фахових компетентностей ще й загальні: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, а також цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність, здатність працювати не лише автономно, а й в команді.

Застосування сучасних технічних засобів навчання дозволяють розширити способи подання й засвоєння матеріалу, а «лекція - візуалізація» є найкращим методом, який дозволяє краще зрозуміти почуте та донести складну інформацію здобувачам освіти у доступному вигляді.

 

Олена Матрос, доцент кафедри обліку і оподаткування