+38 (04744) 3-44-41
Меню
Остання редакція: 13 листопада 2018

Науковий гурток!

13 листопада 2018 року на кафедрі обліку і оподаткування в рамках декадника, присвяченому святкуванню Міжнародного дня бухгалтера, відбувся науковий гурток за участі науково-педагогічних працівників кафедри та студентів денної і заочної форм навчання. На засіданні виступила доцент кафедри Наталя Шевченко з результатами своїх наукових досліджень на тему: «Формування ефективної системи розвитку обслуговуючої кооперації в Україні: сучасні тенденції та перспективи».

Значна увага доповідача акцентувалась на питаннях організації облікової та податкової системи у сільськогосподарських обслуговуючих кооператив (далі – СОК). Презентація дозволила відобразити специфіку неприбуткових організацій, особливості оподаткування результатів їх діяльності, проаналізувати сучасні тенденції та перспективи розвитку й діяльності СОК.

В обговоренні взяли участь викладачі та студенти, які задавали питання щодо варіантів ведення бухгалтерського обліку, рівня заробітної плати бухгалтерів таких кооперативів, види податків, які сплачують СОК, достатності пайового капіталу, обліку та прав власності та новопридбане майно кооперативів та ін.

Усі висловили побажання – започаткувати традицію виносити на обговорення дослідження викладачів кафедри, що стане прикладом для наслідування та взірцем для студентами при підготовці матеріалів досліджень.

 

 

Керівник наукового студентського гуртка

кафедри обліку і оподаткування, доцент Галина Аніщенко