+38 (04744) 3-44-41
Меню
Остання редакція: 19 січня 2016

Науково-педагогічне стажування

«Маючи в запасі терпіння і проявивши завзятість,

насіння, посіяного знання, неодмінно дадуть хороші сходи.

Гіркий корінь учення, але плоди його солодкі»

Леонардо да Вінчі

 

На кафедрі обліку і аудиту розпочалась науково-педагогічне стажування для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання. У ході практики студенти, закріплені за кафедрою, за спеціальною програмою зможуть ознайомитись із особливостями навчально-виховного процесу у вищій школі, вивчити навчальні плани, типові програми робочі програми з навчальних дисциплін, положення й методичні матеріали та інші документи, якими керуються у  навчальному процесі.

Кафедра обліку і аудиту Уманського НУС є гарною базою для педагогічного стажування, адже тут студенти мають можливість:

–       оволодіти педагогічними знаннями та закріпити їх на практиці, здобути навички для безпосереднього здійснення навчальної діяльності;

–       ознайомитись з особливостями планування й звітування за виконання навчальної, методичної та наукової роботи;

–       відвідати заняття провідних викладачів кафедри;

–       опанувати принципи організації навчальної праці студентів та методику проведення потокових і групових занять;

–       ознайомитись із традиційними та інноваційними формами навчання;

–       вивчити структуру лекційних, лабораторних та практичних занять;

–       навчитись проводити комплексний аналіз навчальних занять.

Все це забезпечить успішному проведенню студентами практикантами аудиторних занять, підготувати конспекти лекцій та плани практичних занять. Тому такий вид стажування є завершальним і дуже важливим етапом у підготовці майбутніх фахівців.

 

Доцент кафедри обліку і аудиту, к.е.н. Г.Ю. Аніщенко