+38 (04744) 3-44-41
Меню
Остання редакція: 28 лютого 2020

Відкрите заняття

27 лютого 2020  року відбулося відкрите практичне заняття доцента кафедри обліку і оподаткування Галини Аніщенко для студентів 2 курсу спеціальності «Облік і оподаткування» з дисципліни «Бухгалтерський облік - загальна теорія». Тема заняття: «Розрахунок амортизації основних засобів різними методами».


Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеному відповідно до програми і календарно-тематичного плану дисципліни. Під час заняття викладач використовувала сучасні методи навчання, а саме: наочний роздатковий матеріал, презентацію та відео по темі, що дало змогу студентам показати хорошу результативність та високий рівень володіння теоретичним, практичним матеріалом, вміння його застосовувати на практиці. Викладачем було продемонстровано добре володіння навчальним матеріалом, методикою проведення занять, вміння організувати та зацікавити студентів, вміле застосування відповідних форм роботи та наочних матеріалів.