+38 (04744) 3-44-41
Меню
Остання редакція: 13 червня 2017

Вітаємо випускників з успішним захистом дипломних робіт!

На підставі наказу ректора Уманського національного університету садівництва № 20-10/276 від 02.09.2016 року головою екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «облік і оподаткування» призначений завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Білоцерківського національного аграрного університету, д.е.н., професор Свиноус І.В. Членами екзаменаційної комісії призначені:

 

Кучеренко Т.Є.

професор кафедри обліку і оподаткування, д.е.н.

Уланчук В.С.

професор кафедри обліку і оподаткування, д.е.н.

Крочак О.І.

доцент кафедри обліку і оподаткування, к.е.н.

 

        Захист дипломних робіт проводився 12 червня 2017 року. Захист відбувався у відповідності з вимогами щодо організації та порядку роботи екзаменаційних комісій. Перед захистом дипломних робіт оголошувалось прізвище, ім’я та по батькові дипломника, тема дипломної роботи, науковий керівник, рецензент та довідка успішності випускника. Студенту надавалось до 10 хвилин для викладання основних результатів з теми дослідження. В процесі захисту члени комісії задавали студенту до 10 питань. Більшість студентів на задані питання давали повні, кваліфіковані відповіді.

         Після завершення доповіді дипломника, слово надавалось науковому керівнику, заслуховувались рецензії, виступи членів ЕК, а в кінці надавалось слово автору дипломної роботи для відповідей на зауваження рецензентів і членів ЕК.

         Підведення підсумків і прийняття остаточних рішень стосовно оцінки захисту проводилось в присутності лише членів ЕК.

         При оцінці знань студентів, які захищали роботи, враховувалось зміст роботи, вміння робити висновки і пропозиції, рівень відповідей на додатково задані членами ЕК запитання, наукова і практична підготовленість випускників.

Результати захисту дипломних робіт

Показники

Значення показників

Структура, %

Рік випуску

2017

-

Оцінка:

 

 

- відмінно

5

50,0

- добре

5

50,0

- задовільно

-

-

Середній бал:

 

 

- поточної успішності

3,97

-

- захисту дипломних робіт

4,5

-

 

Високий рівень захисту дипломних робіт показали: Бевзенко Анна Володимирівна, Гаркава Катерина Андріївна, Джугостранська Катерина Дмитрівна, Марушевська Аліна Віталіївна, Хмельницька Аліна Михайлівна.

Результати роботи ЕК дають підставу зробити висновки про те, що професорсько-викладацький склад Уманського національного університету садівництва готує висококваліфікованих спеціалістів з обліку і оподаткування, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками з присвоєної кваліфікації.

Олена Матрос, доцент кафедри обліку і оподаткування