+38 (04744) 3-44-41
Меню
Остання редакція: 23 лютого 2018

Вітаємо магістрів з обліку і оподаткування з успішним захистом дипломних робіт!!!

На підставі наказу ректора Уманського національного університету садівництва № 01-05/301 від 22.08.2017 року та № 01-05/366 від 15.09.2017 року головою екзаменаційної комісії в Уманському національному університеті садівництва зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" призначений професор кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, д.е.н., доцент Яценко О.В. Членами екзаменаційної комісії призначені:

 

Кучеренко Т.Є.

професор кафедри обліку і оподаткування, д.е.н.

Уланчук В.С.

професор кафедри обліку і оподаткування, д.е.н.

Крочак О.І.

доцент кафедри обліку і оподаткування, к.е.н.

          Секретарем екзаменаційної комісії призначена доцент кафедри обліку і оподаткування, к.е.н. Ратушна О.П.

Захист дипломних робіт проводився 21-22 лютого 2018 року. Захист відбувався у відповідності з вимогами щодо організації та порядку роботи екзаменаційних комісій. Перед захистом дипломних робіт оголошувалось прізвище, ім’я та по батькові дипломника, тема дипломної роботи, науковий керівник, рецензент та довідка успішності випускника. Студенту надавалось до 10 хвилин для викладання основних результатів з теми дослідження. В процесі захисту члени комісії задавали студенту до 8 питань. Більшість студентів на задані питання давали повні, кваліфіковані відповіді.

         Після завершення доповіді дипломника, слово надавалось науковому керівнику, заслуховувались рецензії, виступи членів ЕК, а в кінці надавалось слово автору дипломної роботи для відповідей на зауваження рецензентів і членів ЕК.

                  При оцінці знань студентів, які захищали роботи, враховувалось зміст роботи, вміння робити висновки і пропозиції, рівень відповідей на додатково задані членами ЕК запитання, наукова і практична підготовленість випускників.

Результати захисту дипломних робіт

Показники

Значення показників

Структура, %

Рік випуску

2018

-

Оцінка:

 

 

- відмінно

10

59

- добре

3

17

- задовільно

4

24

Середній бал:

 

 

- поточної успішності

3,80

-

- захисту дипломних робіт

4,35

-

 

Високий рівень захисту дипломних робіт показали: Аношкіна Ю.С., Біла О.Є., Коваленко О.І., Селезень Л.О., Кириленко О.О.

Рішенням екзаменаційної комісії кваліфікацію магістра з обліку і оподаткування присвоєно  17 студентам-випускникам. Дипломи з відзнакою отримали  студенти: Аношкіна Ю.С., Коваленко О.І., Селезень Л.О. Результати досліджень Бричок Н.П. та Селезень Л.О. були рекомендовані до впровадження в виробництво. Студентів Аношкіну Ю.С., Коваленко О.І. та Селезень Л.О. рекомендовано до вступу в аспірантуру.